Menu Zavřeno

 

Komunikační dovednosti mistrů a předáků

On-line seminář (4 hod.)

„Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti (ve výrobě) i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je zlepšení komunikace mistrů a předáků, motivování a stabilizace podřízených“

Základní informace

  • Termín kurzu: 21. 6. 2021, 13:00 – 17:00
  • Termín pro podání přihlášek: 20. 6. 2021
  • Cena: 1.290 Kč
  • Po absolvování kurzu obdrží účastník Osvědčení o absolvování

Osnova semináře

  • Konflikty v praxi, když komunikace drhne.
  • Jak vhodně komunikovat s podřízenými? Co blokuje mistra?
  • Proč je adaptace nových zaměstnanců důležitá?
  • Motivování podřízených.

Cílová skupina semináře

  • Seminář je určen všem mistrům a předákům, kteří by měli zlepšit svou schopnost komunikovat s podřízenými, odstranit nedostatky v komunikaci a motivování a řešit vhodně spory na pracovišti. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají rozvojem a tréninky prvoliniových manažerů.

Lektor

Štěpánka Jenešová, Dipl.-Phil. působila mnoho let jako personální manažerka a interní lektorka ve výrobních závodech. Kromě školení komunikace všeobecně a speciálně pro vybrané cílové skupiny se zabývá problematikou Age managementu a dalšími tématy o lidských zdrojích.

V současnosti sdílí své bohaté zkušenosti z praxe na VŠTE v Českých Budějovicích na katedře Řízení lidských zdrojů a cvičí studenty personalistiky.