Menu Zavřeno
Psaní KP

Jak zvýšit účinnost vzdělávání zaměstnanců

On-line seminář (6 hod.)

„Cílem kurzu je seznámit se hlavními přístupy umožňujícími zvýšit efektivitu podnikového vzdělávání. Pozornost je věnována analýze vzdělávacích potřeb zaměstnanců, plánování vzdělávacích akcí, volbě vzdělávacích metod, hodnocením výsledků vzdělávání i nástrojům zvyšování motivace zaměstnanců ke vzdělávání“

Základní informace

 • Termín kurzu: 25. 5. 2021
 • Termín pro podání přihlášek: 24. 5. 2021
 • Cena: 1.990 Kč
 • Po absolvování kurzu obdrží účastník Certifikát

Osnova semináře

 • Nejčastější příčiny nízké efektivnosti podnikového vzdělávání
 • Jak stanovit plány a cíle vzdělávání
 • Jakou metodu vzdělávání zvolit
 • Jak vzdělávání organizovat
 • Jak výsledky vzdělávání hodnotit
 • Jak posílit motivaci zaměstnanců ke vzdělávání.

Cílová skupina semináře

 • Seminář je určen personálním manažerům a specialistům zabývajícím se vzděláváním zaměstnanců i všem, kdo se věnují řízení a organizaci podnikového vzdělávání

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera) zabývajících se „měkkými“ aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Karlově Universitě i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Působí jako manažerský poradce a lektor, a také jako docent na VŠTE v Českých Budějovicích i lektor a garant kurzů MBA.