Menu Zavřeno

Jak řídit zaměstnance, které nemáme přímo na očích

On-line seminář (2 hod.)

„Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami, proč výkonnost či pracovní jednání zaměstnanců neodpovídá představám jejich nadřízených, a to především v situacích, kdy jejich práci nemohou bezprostředně sledovat a kontrolovat, jak je tomu například v případě home office. Shrnuje tyto příčiny do deseti hlavních bodů a uvádí jejich typické projevy i hlavní nástroje, jak jim předcházet. Zaměřuje se na okolnosti, které jsou společné pro všechna pracovní prostředí a působí bez ohledu na povahu práce nebo úroveň řízení“

Osnova semináře

  • Příčiny pracovních problémů a nedostatků při řízení „vzdálených zaměstnanců“
  • Deset otázek, na které se při tomto řízení zaměřit
  • Jak nedostatkům v práci „vzdálených“ zaměstnanců předcházet
  • Ilustrace typických situací a jejich řešení

Cílová skupina semináře

  • Seminář je určen manažerům i personalistům zabývajícím se zvyšováním účinnosti řízení lidí v organizacích a rozvojem řídících dovedností, a to zejména v souvislosti s řízením osob, které nemáme přímo pod kontrolou

Termín kurzu

  • 31. 5. 2021

Cena

  • 1.490 Kč

Kontakt

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera) zabývajících se „měkkými“ aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Karlově Universitě i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Působí jako manažerský poradce a lektor, a také jako docent na VŠTE v Českých Budějovicích i lektor a garant kurzů MBA.