Menu Zavřeno

 

Jak řešit konflikty metodou „win-win“

On-line seminář (2 hod.)

„Seminář se zabývá nejčastějšími příčinami konfliktů na pracovišti i mimo ně, jejich prevencí a hlavními způsoby řešení. Jeho cílem je seznámit se strategiemi řešení konfliktů, především pak strategií „win-win“, umožňující dosáhnout řešení výhodné pro obě strany.“

 

Stručná osnova semináře

  • Příčiny a důsledky konfliktů na pracovišti i mimo ně
  • Prevence, mediace a řešení konfliktů
  • Řešení konfliktů metodou „win-win“
  • Pět kroků, jak řešení „win-win“ dosáhn out.

Cílová skupina semináře

  • Seminář je určen všem, kteří chtějí zvýšit svou schopnost účinně řešit spory na pracovišti. Je určen i personálním manažerům, kteří se zabývají školeními a tréninky řídích schopností vedoucích zaměstnanců.

Termín kurzu

  • 27. 5. 2021

Cena

  • 1.490 Kč

Kontakt

Lektor

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.
Vystudoval VŠE a psychologii řízení na FF UK. Působil jako šéfredaktor časopisu Ekonom, dlouhodobě se věnuje podnikovému poradenství v oblasti řízení, organizace a rozvoje lidských zdrojů. Je ředitelem poradenské společnosti Consilium Group, Management Consultants, s.r.o. a autorem řady článků i několika knižních publikací (např. Řízení lidí v organizaci, Byznys je o lidech, Jak zvládnout deset nejobtížnějších situací manažera) zabývajících se „měkkými“ aspekty firemní výkonnosti, řízením a vedením lidí a manažerským jednáním. Podílel se na založení České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, působí jako učitel na Karlově Universitě i jako lektor vzdělávacích akcí pro podnikovou sféru. Působí jako manažerský poradce a lektor, a také jako docent na VŠTE v Českých Budějovicích i lektor a garant kurzů MBA.