Menu Zavřeno

 

Cestovní italština

Základní informace

 • Lektor kurzu: Mgr. Pavla Homolková
 • Délka kurzu/hodinová dotace: 8 týdnů / 2 hodiny týdně (vždy ve středu 16:00 – 17:30)
 • Forma výuky: prezenční / distanční (dle domluvy)
 • Minimální počet účastníků: 5
 • Cena kurzu: 1790,-Kč (materiály k výuce v ceně)
 • Začátek kurzu: bude upřesněn
 • Sběr přihlášek: probíhá

Úvodní informace

Kurz je určen pro širokou veřejnost, účastníkům poskytne jazykovou průpravu potřebnou k cestování do Itálie a po Itálii nebo základy pro případně další studium italského jazyka. Lekce budou koncipovány tak, aby studenti pochopili základní fungování italské výslovnosti a přízvuku a byli schopni je použít v praxi.

Především se bude kurz věnovat praktickým jazykovým výstupům uplatnitelným během cest. Zájemci během něj získají povědomí o italských reáliích z běžného života a přehled základních frází pro dorozumívání se během pobytu.

 

Osnova kurzu:

 • Italská výslovnost
 • Pozdravy a zdvořilostní fráze
 • Města (orientace, mapy, směry)
 • Restaurace, hotel
 • Jídlo a pití
 • Nakupování (ceny, potraviny)
 • Památky (historie, vstupy)
 • Cestování (příjezdy, odjezdy, dopravní prostředky, časy)