Menu Zavřeno

 

Bezbariérové řešení dopravních staveb a Bezpečnost na pozemních komunikacích

“Cílem přednášky je seznámit posluchače s platnými předpisy pro bezbariérové řešení dopravních staveb a na konkrétních příkladech z praxe demonstrovat jejich konkrétní příklady využití. Posluchači se tak naučí nejen lépe orientovat v těchto opatřeních, která jsou dnes nezbytnou podmínkou a nutným kritériem při návrhu jakékoli dopravní stavby, ale také pochopí souvislosti a důležitost aplikace těchto opatření pro lepší orientaci v prostoru osob se zdravotním a tělesným znevýhodněním. Dále se posluchač seznámí s bezpečností na pozemních komunikacích z pohledu auditora bezpečnosti pozemních komunikací a demonstrovat, že kolikrát drobnými úpravami na pozemních komunikacích a jejich okolí můžeme předcházet dopravním nehodám s fatálními následky jejich účastníků. Součástí přednášky bude na příkladech z praxe vysvětlen princip „promíjející“ a „samovysvětlující“ komunikace včetně ukázky závěrečných zpráv z provedení auditu a bezpečnostní inspekce na pozemních komunikacích. V závěru přednášky si její účastníci pro ověření získaných vědomostí sami vyzkoušejí formou diskuse provést bezpečnostní inspekci nad fotodokumentací s identifikací potenciálních rizikových míst.”

Základní informace

  • Cena: 390 Kč
  • Rozsah kurzu:
    • Přednáška 1: Bezbariérové řešení dopravních staveb (délka 1,5 hodiny)
    • Přednáška 2: Bezpečnost na pozemních komunikacích (délka 1,5 hodiny)
  • Minimální počet účastníků: 10
  • Sběr přihlášek: probíhá
  • Začátek kurzu: bude upřesněn