Menu Zavřeno

 

Angličtina – kurz komunikace

Prezenční seminář (10 hod.) – v současné situaci on-line formou

“Kurz je zaměřen na budování komunikačních dovedností v angličtině. Cílem kurzu je odbourat u studentů ostych a strach z mluvení a podporovat přirozený rozvoj jazyka skrze poslech a mluvení tak, jak se tomu učíme v rodném jazyce. Výuka jazyka na školách se typicky zaměřuje na učebnici, gramatiku a cvičení, avšak taková metoda výuky je častokrát neefektivní. Výsledkem jsou pak studenti, kteří mají základy, ale bojí se mluvit. Podstatou tohoto kurzu je pomoci překonat studentům nervozitu z komunikace v cizím jazyce a zlepšit jejich jazykové dovednosti.”

Osnova kurzu

  • Identifikace problémů a nedostatků v jazyce
  • Komunikační strategie a odbourání zlozvyků vytvářejících blok
  • Diskuze na různá témata, která podněcují konverzaci
  • Výsledkem kurzu je zlepšování úrovně jazyka přirozeným způsobem, bez učebnice a cvičení

Lektor

Mgr. Kim Phan vystudoval pedagogickou fakultu JČU v oboru Učitelství anglického a španělského jazyka. Po studiu žil v Británii a po návratu působí jako lektor AJ v jazykových školách (Skřivánek, VŠTE, Jazyková škola Rudolfovská), firmách (E.on, Belis, Rhode & Schwartz) a jako soudní tlumočník.

Cílová skupina

  • Seminář je určen pro ty, kteří chtějí rozvinout své komunikační dovednosti a zužitkovat tak všechny ty roky, kdy se učili angličtinu, ale bylo jim to k ničemu, protože se bojí mluvit. Předpokladem je alespoň mírně pokročilá úroveň jazyka. Minimum B1, nejlépe B2. Od nikoho není vyžadována perfektní znalost gramatiky nebo slovní zásoby. Nemusíte se bát se na kurz přihlásit, protože neumíte správně použít všechny časy. Jediný opravdový předpoklad je ochota studenta ke komunikaci a otevřenost k debatě o různých tématech