Menu Zavřeno

Znalecké minimum

Cíl kurzu: Cílem kurzu je základní příprava pro výkon znalecké činnosti budoucích znalců na výkon jejich činnosti ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 37/1967 Sb. v platném znění.

Realizace kurzu: termín kurzu bude včas upřesněn

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 12 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: jednodenní kurz, pátek

Sběr přihlášek: do 10.3.2020

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu, které následně uchazeč dokládá krajským soudům k žádosti o jmenování znalcem

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 3.630,- Kč

Obsah kurzu:

  • Současná právní úprava znalecké činnosti a záměry do budoucna
  • Předpoklady pro jmenování znalcem
  • Práva a povinnosti znalce
  • Znalecká problematika pohledem (insolvenčního) soudce
  • Řízení a kontrola znalecké činnosti, řešení stížností, poradní sbory, správní delikty
  • Odměny a náhrada nákladů znalecké činnosti
  • Zadání znaleckého posudku
  • Skladba a vady znaleckého posudku
  • Znalecké ústavy
  • Příklady z práce znalecké činnosti

Přihláška

 

Kontakt:

Mgr. Martina Fáberová
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – kancelář D004