Menu Zavřeno

Základy účetnictví

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit studenty i veřejnost se základy účetnictví, zejména s účetními doklady, účetními výkazy, principy účtování a základními účetními vztahy. Úspěšný absolvent předmětu se dokáže orientovat v základních účetních případech a umí sestavit účetní výkazy a orientovat se v nich.

Realizace kurzu: přelom října/listopadu

Vstupní předpoklady: nejsou požadovány

Rozsah kurzu: 25 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: 3 x sobota

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 3.500,- Kč*

Sběr přihlášek: do 30. 9. 2019

Obsah kurzu:

  • Podstata a význam účetnictví.
  • Účetní doklady – sestavení účetních dokladů.
  • Účetní výkazy – Rozvaha, princip sestavení a orientace ve výkazu.
  • Definice a charakteristika majetku a jeho zdrojů krytí.
  • Účetní výkazy – Výkaz zisků a ztrát, princip sestavení a orientace ve výkazu.
  • Definice a charakteristika výnosů a nákladů.
  • Metodické prvky účetnictví.
  • Účtová osnova, základní principy účtování.
  • Základní zúčtovací vztahy.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek ukončen.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5