Menu Zavřeno

Základy ekonomie

Cíl kurzu: Cílem předmětu je seznámit studenty, případně veřejnost se základy ekonomie, zejména s rozdíly mezi mikroekonomií a makroekonomií. Úspěšný absolvent předmětu se dokáže orientovat v problematice chování firmy v tržním prostředí z pohledu mikroekonomie a dále dokáže definovat základní makroekonomické jevy – inflaci, nezaměstnanost, HDP.

Realizace kurzu: přelom listopadu/prosince

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 3.500,- Kč*

Sběr přihlášek: do 30. 9. 2019

Obsah kurzu:

  • Základní ekonomické pojmy.
  • Charakteristika trhu a tržního prostředí.
  • Chování spotřebitele.
  • Chování firmy.
  • Chování firmy v podmínkách konkurence.
  • Trh výrobních faktorů
  • Nezaměstnanost.
  • Ekonomický růst

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek ukončen.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5