Menu Zavřeno

Tvorba technické dokumentace

Cílem kurzu je seznámit studenty s kreslením a čtením stavebních výkresů.

Absolvent kurzu po úspěšném absolvování:

a) dokáže přečíst výkresy stavební technické dokumentace
b) umí vysvětlit, co znamenají jednotlivé čáry, znaky, šrafy apod. ve výkresech technické dokumentace
c) je schopen aplikovat získané vědomosti při tvorbě vlastní technické dokumentace.

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Realizace kurzu: 10.11.2019, 23.11.2019 a 1.12.2019

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: test - závěrečný 70 %; seminární práce 20 %; aplikace teoretických znalostí 10 %.

Cena: 3.500,- Kč*

Minimální počet účastníků: 8

Obsah kurzu:

 • Všeobecné informace o stavebních výkresech, měřítka, formáty, čáry – druhy a jejich použití.
 • Základní vybavení projektu pro stavební povolení – půdorysy, řezy, pohledy a orientace budovy na výkresu.
 • Zásady kótování a popis výkresů.
 • Zobrazení otvorů ve výkresech – okna, dveře (půdorys, řez, pohled) a související názvosloví.
 • Základy kreslení podlaží, legenda místností, materiálů, identifikační tabulka. Zobrazení komínů, větracích průduchů a šachet.
 • Kreslení podlahy, obkladů, prostupů a zařizovacích předmětů.
 • Svislý řez objektem a technický pohled.
 • Základy kreslení schodišť.
 • Základy kreslení stropů.
 • Základy kreslení krovu, sklonitých a plochých střech.
 • Základy kreslení základů.
 • Základy kreslení výkopů.
 • Zásady kreslení situace.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

 

Sběr přihlášek již ukončen.

 

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5