Menu Zavřeno

Technický přehled pro netechniky

CÍLEM KURZU JE SEZNÁMIT (POSKYTNOUT PŘEHLED) PRO NETECHNIKY SE ZÁKLADNÍMI TECHNICKÝMI POSTUPY, PROCESY A METODAMI.

Účastník kurzu bude po absolvování obeznámen se základními technickými postupy a metodami, s kreslením a čtením stavebních výkresů. Pro lepší orientaci budou ve výuce probírány CAD systémy, ve kterých se rýsuje ve stavební praxi. Kurz je dále zaměřen na 3D modelování, ukázkou 3D scanování a jeho tisku.

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Realizace kurzu: 9.11.2019, 24.11.209, 30.11.2019

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: závěrečná práce

Cena: 3.600,- Kč*

Minimální počet účastníků: 8

Obsah kurzu:

 • Technická dokumentace.
 • Výzkum, vývoj a inovace.
 • Měření.
 • Stavební materiály.
 • CAD systémy.
 • 3D scanování.
 • 3D modelování.
 • 3D tisk.
 • Tepelná technika budov.
 • Numerické simulace.
 • Odpady.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek již ukončen.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5