Menu Zavřeno

Technický přehled pro netechniky

Cílem kurzu je seznámit (poskytnout přehled) pro netechniky se základními technickými postupy, procesy a metodami.

Absolvent bude vědět jaké metody a postupy se používají a proč. Rovněž získá přehled o jejich nákladnosti. Na kurzu absolvent nezíská dokonalou znalost, ale přehled, který se mu bude hodit při řízení podniku, obchodu a dalších manažerských funkcí.

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Realizace kurzu:

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: závěrečná práce

Cena: 3.600,- Kč*

Sběr přihlášek:

Minimální počet účastníků: 8

Obsah kurzu:

 • Technická dokumentace.
 • Výzkum, vývoj a inovace.
 • Měření.
 • IT infrastruktura.
 • CAD systémy.
 • 3D scanování.
 • 3D modelování.
 • 3D tisk.
 • Mechatronika.
 • Numerické simulace.
 • Optimalizační procesy.
 • Odpady.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

 

Přihláška

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum - kancelář D004