Menu Zavřeno

Rádiem řízené bezpilotní systémy

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit zájemce s problematikou dronů a připravit je na online test, který je od nového roku 2020 podmínkou pro manipulaci s drony nad 250g. Informovat zájemce o vyhláškách, pravidlech, soutěžích týkajících se bezpilotních modelů. Po učení kurzu by měl člen ovládat základy pilotáže s dronem na leteckém simulátoru popř. na letišti.

Přibližný začátek kurzu: září/říjen 2020

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 16 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: prezenční, pátek cca po 4 hodinách

Minimální počet účastníků: 5

Cena: 2.500,- Kč*

Sběr přihlášek: do 31. 8. 2020

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu + příprava na online test, základní letecké dovednosti a dovednost nastavení řídící jednotky dronu.

Obsah kurzu:

– seznámení se s problematikou dronů
– prezentace, bezpečnost, vyhlášky, pohyb dronů v prostorových zónách
– přehled elektronických komponentů (z čeho se dron skládá)
– drony a 3D tisk (co vše se dá na dron vytisknout)
– základy programování v Betaflight/Cleanflight
– nácvik pilotáže na leteckém simulátoru
– FPV systém a létání
– nácvik pilotáže v prostorech letiště

 

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Přihláška

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5