Technický přehled pro netechniky

 

Cílem kurzu je seznámit (poskytnout přehled) pro netechniky se základními technickými postupy, procesy a metodami. Absolvent bude vědět jaké metody a postupy se používají a proč. Rovněž získá přehled o jejich nákladnosti. Na kurzu absolvent nezíská dokonalou znalost, ale přehled, který se mu bude hodit při řízení podniku, obchodu a dalších manažerských funkcí.

 

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: závěrečná práce

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 3.500,- Kč*

Sběr přihlášek: 1. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Zahájení kurzu: cca duben 2019

Ukončení kurzu: cca přelom května/června 2019

 

Obsah kurzu:

1.      Technická dokumentace.

2.      Výzkum, vývoj a inovace.

3.      Měření.

4.      IT infrastruktura.

5.      CAD systémy.

6.      3D scanování.

7.      3D modelování.

8.      3D tisk.

9.      Mechatronika.

10.  Numerické simulace.

11.  Optimalizační procesy.

12.  Odpady.


*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.Our area