Využití a řízení bezpilotních systémů

 

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou bezpilotních systémů, která je v současné době vysoce aktuální. Účastníci získají povědomí o fyzikální podstatě letu bezpilotních prostředků, o legislativě související s touto problematikou a budou znát předpisy a pravidla pro létání s bezpilotními prostředky. Další část výuky je koncipována jako odborná exkurze a samotné ovládání bezpilotních letadel.

 

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: zakončeno projektem

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 3.100,- Kč*

Sběr přihlášek: 1. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Zahájení kurzu: cca duben 2019

Ukončení kurzu: cca přelom května/června 2019

 

Obsah kurzu:

1. Bezpilotní prostředky a jejich historie, druhy dronů, základní pojmy.

2. Možnosti využití dronů.

3. Jednotlivé součásti dronů a stavba dronů.

4. Ovládání dronů, základní vlastnosti dronů.

5. Nastavení základních funkcí a používaný SW.

6. Legislativa pro používání dronů v ČR.

7. Letecký předpis L2.

8. Základy letu s dronem, pravidla létání I.

9. Základy letu s dronem, pravidla létání II.

10. Základy letu s dronem, pravidla létání III.

11. – 13. Praktická část vztahující se k samotnému ovládání a řízení bezpilotní multikoptéry - mimo výukové prostory VŠTE.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Our area