Základní kurz 3D tisku

 

Cílem kurzu je seznámení s 3D technologiemi a naučení základních praktických postupů.

 

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: zakončení praktickou prací, zpracování, tisk a úprava vlastního modelu a jeho prezentace

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 3.100,- Kč*

Sběr přihlášek: 1. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Zahájení kurzu: cca duben 2019

Ukončení kurzu: cca přelom května/června 2019

 

Obsah kurzu:

1. Úvod o technologii 3D tisku.

2. Přehled technologií.

3. Přehled nákladů na 3D tisk.

4. Nejčastěji používané materiály pro 3D tisk – jejich vlastnosti.

5. Úvod do 3D modelování s přehledem dostupných programů pro tvorbu 3D modelů.

6. Základy fotogrammetrie.

7. Jak 3D model připravit pro tisk na tiskárně a zkontrolovat jeho "tisknutelnost".

8. Kalibrace a správné nastavení tiskárny.

9. Základy ovládání 3D tiskárny.

10. Nejčastější chyby při tisku a jak se jim vyhnout.

11. 3D tisk připraveného modelu.

12. Post-procesy po 3D tisku (lepení, barvení a jiná úprava).

13. Tipy a triky (kde sehnat volně dostupné i placené modely a další užitečné informace).

14. Ukončení tisku a následná údržba tiskárny a materiálu.


*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Our area