Menu Zavřeno

Psychologie v reklamě a marketingu

Cíl kurzu: Cílem kurzu je představit veřejnosti psychologické principy fungování reklamy a marketingových akcí. Veřejnost získá informace o nejčastěji využívaných technikách zvyšujících účinek a úspěšnost reklamy.    

Realizace kurzu:

Vstupní předpoklady: minimálně středoškolské vzdělání

Rozsah kurzu: 18 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: 3x sobota po 6ti hodinách

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 3.500,- Kč*

Sběr přihlášek:

Obsah kurzu:

  1. blok: Cíle a strategie reklamy z psychologického hlediska. Volba komunikační a persuazivní strategie. Persony. Archetypální reklama. Praktické ukázky.
  2. blok: Sociálněpsychologické techniky v reklamě: angažovanost, heuristiky, reaktance, práce s emocemi (effect priming, strach, humor). Praktické ukázky.
  3. blok: Modely působení reklamy. Neuromarketing. Novinky v oblasti. Psychologie online marketingu. Praktické ukázky.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

 

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5