Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy

Zkoušku pořádá Centrum celoživotního vzdělávání na základě udělení autorizace Ministerstvem dopravy  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.

Složením zkoušky z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy 37-028-M  absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání Informátor v dopravě, které jsou uvedeny v kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Cena za zkoušku:

5 000,- Kč (cena bez DPH, cena včetně DPH 6 050,- Kč) - cena zkoušky bez absolvování kurzu (znalosti získané samostudiem)

 

Přihláška a termín zkoušky:

Uchazeč o profesní kvalifikaci se přihlašuje ke zkoušce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky.

Přihlášku lze zaslat poštou, elektronicky či odevzdat osobně na VŠTE, přízemí budovy D, kancelář č. dveří D002, případně zanechat na přepážce č. 3 a 4 Administrativního centra VŠTE.

Po doručení přihlášky, bude autorizovanými zástupci určen termín zkoušky, přičemž zkouška musí být realizována nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce.

 

Průběh zkoušky:

Zkouška je zahájena prezencí účastníků a poučení o BOZP a PO.

Zkouška se skládá z :

  • písemné části
  • ústní části a praktického ověření

 

V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Čas zkoušky:

Čas zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 2 až 3 hodiny (1 hod = 60 minut).

 

Přihlášku ke zkoušce naleznete níže.


Kontakt:

Ing. Jana Kotálová
Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kotalova@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 128, 169
administrativní centrum - kancelář dveří č. D002

Our area