Zkouška z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy


Zkoušku pořádá Centrum celoživotního vzdělávání na základě udělení autorizace Ministerstvem dopravy  podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.

Složením zkoušky z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy 37-028-M  absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání Kontrolor kvality dopravy, které jsou uvedeny v kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

 

Cena za zkoušku:5 000,- Kč (cena bez DPH, cena včetně DPH 6 050,- Kč) - cena zkoušky bez absolvování kurzu (znalosti získané samostudiem)

 

Přihláška a termín zkoušky: Uchazeč o profesní kvalifikaci se přihlašuje ke zkoušce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky.

Přihlášku lze zaslat poštou, elektronicky či odevzdat osobně na VŠTE, přízemí budovy D, přepážka č. 5 Administrativního centra VŠTE.

Po doručení přihlášky, bude autorizovanými zástupci určen termín zkoušky, přičemž zkouška musí být realizována nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce.

 

Průběh zkoušky:

Zkouška je zahájena prezencí účastníků a poučení o BOZP a PO.

Zkouška se skládá z :

  • písemné části
  • ústní části a praktického ověření

 V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.


Čas zkoušky:Čas zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 4 až 6 hodin (1 hod = 60 minut).

 

Přihlášku ke zkoušce naleznete níže.


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace Kontrolor kvality dopravy


Fotogalerie