Zkouška z profesní kvalifikace Personalista

Zkoušku pořádá Centrum celoživotního vzdělávání na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.

Složením zkoušky z profesní kvalifikace Personalista 62-007-N absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání personalisty, které jsou uvedeny v kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.


Cena za zkoušku:

5 000,- Kč (cena bez DPH, cena včetně DPH 6 050,- Kč) - cena zkoušky bez absolvování kurzu (znalosti získané samostudiem)

Informace o rekvalifikačním kurzu ZDE.


Přihláška a termín zkoušky:

Uchazeč o profesní kvalifikaci se přihlašuje ke zkoušce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky.

Přihlášku lze zaslat poštou, elektronicky či odevzdat osobně na VŠTE, přízemí budovy D, přepážka č. 5  Administrativního centra VŠTE.

Po doručení přihlášky, bude autorizovanými zástupci určen termín zkoušky, přičemž zkouška musí být realizována nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce.


Průběh zkoušky:

Zkouška je zahájena prezencí účastníků a poučení o BOZP a PO.

Zkouška se skládá z :

  • písemné části
  • ústní části a praktického ověření
  • řešení případové studie


V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu.

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Čas zkoušky:

Čas zkoušky (bez času na přestávky a přípravu) je 3 až 4 hodiny (1 hod = 60 minut).


Přihlášku ke zkoušce naleznete níže.


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Přihláška


Fotogalerie