Menu Zavřeno

Přípravný kurz ke SZZ – Ekonomika

Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE nabízí přípravný kurz ze Státním závěrečným zkouškám. Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářských studijních oborů. Nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na SZZ.

Blok 1 – zahrnuje státnicové předměty za 1. – 3. semestr studia (Nauka o podniku, Podnikové řízení, Nákup a řízení zásob,
Personální management, Řízení investic, Výrobní proces, Marketing, CRM systémy, Finance podniku I).

Blok 2 – zahrnuje státnicové předměty za 3. – 5. semestr studia (Finanční účetnictví, Obchodní činnost, Řízení inovací, Řízení
změn, Administrativa podniku, Podnikové informační systémy, strategický management, Controlling).

Rozsah: 24 – 27 vyučovacích hodin

Termín sběru přihlášek: do 31. 12. 2019

Realizace kurzu: cca leden 2020

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 2.000,- Kč

 

Přihláška Blok 1

Přihláška Blok 2

 

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5