Menu Zavřeno

Přípravný kurz k přijímacímu řízení

Přípravný kurz k přijímacímu řízení pro navazující magisterské studium programu Podniková ekonomika

Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE nabízí v návaznosti na vyhlášení přijímacího řízení k navazujícímu magisterskému programu Podniková ekonomika pro akademický rok 2019/2020 přípravný kurz k přijímací zkoušce.

Cílem kurzu je intenzivní příprava uchazeče k přijímací zkoušce, přičemž během přednášek budou probrány okruhy přijímacího řízení.

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Termín sběru přihlášek: do 16. 8. 2019

Realizace kurzu: 24. 8. 2019 a 25. 8. 2019

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 1.600,- Kč

 

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS.
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – kancelář D008