Získání odborné kvalifikace pro výuku na středních školách (pedagogické minimum)

Studium je určeno pro budoucí učitele odborných technických a ekonomických předmětů a budoucí učitele praktického vyučování a odborného výcviku, kteří neabsolvovali pedagogickou fakultu.

Účastníci získají základní znalosti v oblasti didaktických a psychologických věd, které jim následně umožní vyučovat na středních školách odborné předměty dle jejich osobní specializace. Rovněž se účastníci studijního programu naučí různé strategie učení, které jim následně umožní vyučovat efektivně. Zároveň jim takto nabyté vlastnosti umožní efektivně se vzdělávat například v oblasti cizích jazyků. Podrobnější informace o studijním plánu níže nebo na uvedeném kontaktu.

Začátek kurzu: cca květen 2019
Termín pro podání přihlášek: od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019
Rozsah kurzu: dle výběru "zaměření"
Forma výuky: kombinovaná
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
Cena: 18.000,- Kč (studium probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi účastníkem CŽV a VŠTE, přičemž je možné na základě podmínek dané smlouvy rozložit částku do tří splátek)
Vstupní předpoklady: minimálně Bc. pro výuku odborných předmětů a výuku praktického vyučování a maturita pro výuku odborného výcviku
Způsob ukončení:
složení závěrečných zkoušek a obhájení závěrečné práce před tříčlennou komisí
Certifikát: osvědčení o pedagogické způsobilosti pro výuku odborných technických a ekonomických předmětů (podle své odborné způsobilosti) na středních školách všech typů v celé České republice - více v zákoně o pedagogických pracovnících k 1.1.2015.

Kontakt: 

Bc. Martina Cabanová, DiS.
referent Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum – kancelář D008

Aktuální znění zákonaStudijní plán pro oblast technickouStudijní plán pro oblast ekonomickouInformace o studiuPřihláška DVPP EKOPřihláška DVPP TECH


Fotogalerie