Menu Zavřeno

Pedagogické minimum

Získání odborné kvalifikace pro výuku na středních školách (pedagogické minimum)

Studium je určeno pro budoucí učitele odborných technických a ekonomických předmětů a budoucí učitele praktického vyučování a odborného výcviku, kteří neabsolvovali pedagogickou fakultu.

Účastníci získají základní znalosti v oblasti didaktických a psychologických věd, které jim následně umožní vyučovat na středních školách odborné předměty dle jejich osobní specializace. Rovněž se účastníci studijního programu naučí různé strategie učení, které jim následně umožní vyučovat efektivně. Zároveň jim takto nabyté vlastnosti umožní efektivně se vzdělávat například v oblasti cizích jazyků. Podrobnější informace o studijním plánu níže nebo na uvedeném kontaktu.

Sběr přihlášek: do 15. 9. 2019

Zahájení výuky: přelom září / říjen 2019

Rozsah kurzu: dle výběru „zaměření“

Forma výuky: kombinovaná

Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice

Cena: 18.000,- Kč (studium probíhá na základě uzavřené smlouvy mezi účastníkem CŽV a VŠTE, přičemž je možné na základě podmínek dané smlouvy rozložit částku do tří splátek)

Vstupní předpoklady: minimálně Bc. pro výuku odborných předmětů a výuku praktického vyučování a maturita pro výuku odborného výcviku

Způsob ukončení: složení závěrečných zkoušek a obhájení závěrečné práce před tříčlennou komisí

Certifikát: osvědčení o pedagogické způsobilosti pro výuku odborných technických a ekonomických předmětů (podle své odborné způsobilosti) na středních školách všech typů v celé České republice – více v zákoně o pedagogických pracovnících k 1.1.2015.

POZOR! Při podání přihlášky do termínu 30. 6. 2019 SLEVA 4.500,- Kč.

Kontakt: 

Bc. Martina Cabanová, DiS.
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – kancelář D008.

Aktuální znění zákona
Studijní plán pro oblast technickou
Studijní plán pro oblast ekonomickou
Informace o studiu
Přihláška