Intensive course of the Czech language for the admission procedure

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí intenzivní týdenní kurz českého jazyka určeného pro cizince, kteří se hlásí do řádného studia na VŠTE. Cílem kurzu je příprava studentů na výuku v českém jazyce  a zároveň příprava na jazykovou zkoušku v rámci centra celoživotního vzdělávání, kterou musí tito uchazeči o studium na VŠTE absolvovat v rámci přijímacího řízení.

 

Rozsah kurzu: 1 týden - 25 hodin

Organizace kurzu: prezenční výuka po dobu jednoho týdne, denně 5 hodin

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 2.500,- Kč

Sběr přihlášek: 21. 1. 2019 – 22. 4. 2019

Zahájení kurzu: 29. 4. 2019

Ukončení kurzu: 3. 5. 2019


Czech language course for non-native speakers

 

The Lifelong Learning Centre offers a one week intensive Czech language course for foreigners who apply for full-time studies at VŠTE. The aim of the course is to prepare students for lessons taught in Czech and a language test within The Lifelong Learning Centre which all non-native speakers of Czech are obliged to complete as a part of the admission procedure.

 

Length of course  : 1 week - 25 lessons

Organization: 1 week full-time, 5 lessons a day (5/5)

Output: Certificate of completion

Minimum of participants: 10

Fee: 2.500,-CZK

Receiving of applications: 21/1/ 2019 – 22/ 4/ 2019

Start: 29/4/ 2019

End: 3/ 5/2019Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004

Our area