Přípravné kurzy

Přípravné kurzy v rámci Centra celoživotního vzdělávání 

určené studentům VŠTE

Cíl kurzů: Cílem přípravných kurzů je intenzivní příprava studentů ke studiu daných předmětů a prohloubení jejich znalostí a dovedností. Během přednášek budou vysvětleny základní předpoklady pro absolvování předmětů a tím  i zvýšena jejich prostupnost. K tomu se je navázán další cíl přípravných kurzů, a to zvýšení úspěšnosti studentů v absolvování stanovených předmětů, které jsou pro studenty náročné.

Nabízeny jsou následující kurzy:
  • Základy účetnictví + finanční účetnictví
  • Anglický jazyk
  • Německý jazyk
  • Matematika
  • Fyzika
  • Doprava: Operační výzkum, Ekonomika dopravního podniku, Technologie řízení dopravy - ŽD
  • Stavebnictví: Betonové a zděné konstrukce - základy navrhování konstrukcí
  • Ekonomika: Nauka o podniku a Podniková ekonomika

Hodinová dotace: 20 hodin

Zahájení kurzu: listopad / prosinec *

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 1.600,- Kč

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování přípravného kurzu

*Přesné termíny budou stanoveny na základě zájmu studentů


Kontakt: 


Bc. Martina Cabanová, DiS.

referent Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 

Administrativní centrum – kancelář D008

Přihláška: Účetnictví + Finanční účetnictvíPřihláška: Anglický jazykPřihláška: Německý jazykPřihláška: Doprava - OVY, EDP_a a TZDPřihláška: MatematikaPřihláška: FyzikaPřihláška: Stavebnictví: Betonové a zděné konstrukce – základy navrhování konstrukcíEkonomika: Nauka o podniku a podniková ekonomika


Fotogalerie