Zkouška z českého jazyka pro cizince

ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE

 konaná v rámci přijímacího řízení ke studiu

bakalářského/magisterského programu pro

Akademický rok 2018/2019


Jazyková zkouška se koná za účelem prokázání připravenosti uchazeče o studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (netýká se občanů Slovenské republiky).

Termín konání této jazykové zkoušky je v souladu s Opatřením rektora k přijímacímu řízení pro AR 2018/2019 stanoven na 28. 8. 2018 od 8:00 hod (změna času vyhrazena).

Tato jazyková zkouška, která se skládá ze dvou částí a to části písemné a ústní, se koná v prostorách Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, učebna bude upřesněna.

Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70% a to takto: 20% z písemné části a 50% z části ústní.

Jazyková zkouška je zpoplatněna částkou ve výši 1 500,- Kč. Tato úhrada  musí být připsána  nejpozději do 27.8.2018 na účet CCV dle pokynů v předpisu k úhradě, který obdrží každý účastník zkoušky do 5ti pracovních dnů od podání řádně vyplněné přihlášky.

Úhrada za jazykovou zkoušku u přihlášek podaných po termínu 25.8.2018 proběhne v hotovosti na pokladně VŠTE (recepce školy) a to taktéž nejdéle do termínu 27.8.2018.

 

Termín realizace zkoušky z českého jazyka: 28. 8. 2018 od 8:00 hod.
Termín pro podání přihlášek: do 25. 8. 2018
Místo konání: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice (učebna bude upřesněna prostřednictvím e-mailu všem řádně přihlášeným)
Cena: 1.500,- Kč
Způsob ukončení: Pro studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích musí uchazeč splnit požadavky min. na 70% a to takto: 20% z písemné části a 50% z části ústní


Kontakt:

Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum – přepážka č. 5

Přihláška


Fotogalerie