Přípravný kurz k přijímací zkoušce na navazující magisterské studium

Přípravný kurz k přijímací zkoušce na navazující magisterské studium

Konstrukce staveb a Logistické technologie na VŠTE

 

Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE nabízí v návaznosti na vyhlášení přijímacího řízení
k navazujícímu magisterskému programu Dopravní technologie a spoje, obor Logistické technologie a programu Stavitelství, obor Konstrukce staveb pro akademický rok 2019/2020 přípravné kurzy k přijímací zkoušce.

Cílem kurzů je intenzivní příprava uchazeče k přijímací zkoušce, přičemž během přednášek budou dopodrobna probrány okruhy přijímacího řízení.

·      Rozsah: 40 vyučovacích hodin

·      Termín sběru přihlášek: 1. 1. 2019 - 23. 4. 2019

·      Realizace kurzu: květen 2019

·      Minimální počet účastníků: 10

·      Cena: 2.500,- Kč

Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS. 
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška Dopravní technologie a spojePřihláška Konstrukce staveb


Fotogalerie