Zkouška z cizího jazyka

Certifikát z anglického nebo německého jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR k přijímacímu řízení magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.


Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie nebo Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích možnost vykonání jazykové zkoušky a následné vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Zkouška je zpoplatněna částkou 500,- Kč a po jejím úspěšném absolvování bude uchazeči vystaven certifikát pro potřeby doložení jazykové znalosti k přijímací zkoušce magisterského oboru Logistické technologie nebo Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Přihláška ke zkoušce viz odkaz níže.

Cena - 500,- Kč

Termín pro podání přihlášky - do 15.3.2017

Termín realizace jazykové zkoušky - 31.3.2017

Kontakt: 

Mgr. Zuzana Hondlíková
Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
 e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; hondlikova@mail.vstecb.cz 
tel.: 387 842 126
administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška


Fotogalerie