Zkouška z profesní kvalifikace dle NSK

Zkoušky pořádá Centrum celoživotního vzdělávání VŠTE na základě udělení autorizace Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem dopravy podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznání výsledu dalšího vzdělávání. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanými osobami.

Centrum celoživotního vzdělávání pořádá zkoušky z těchto kvalifikací:

  • Personalista - Informace ZDE.
  • Informátor v dopravě - Informace ZDE.
  • Kontrolor kvality dopravy - Informace ZDE.


 Úspěšným složením zkoušky z profesní kvalifikace absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání, které jsou uvedeny v kvalifikačních standardech Národní soustavy kvalifikací (http://www.narodnikvalifikace.cz/vyber-kvalifikace/profesni-kvalifikace )

 

Přihláška a  termín vyřízení:

Uchazeč se přihlašuje ke zkoušce vyplněním a odevzdáním závazné přihlášky.


Kontakt:


Ing. Jana Kotálová
Centrum celoživotního vzdělávání
Odborný referent
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kotalova@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 128, 169
administrativní centrum - kancelář dveří č. D008

Fotogalerie