MBA studium

STUDIJNÍ PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA)

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

  • Délka  studia:                                                 2 roky  (4 semestry)
  • Forma studia:                                                 kombinovaná, prezenční  
  • Úhrada za studium:                                         120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr)
  • Místo konání studia:                                        Areál VŠTE, Okružní 10, České Budějovice


Vstupní předpoklady: 

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu, provede úhradu administrativního úkonu ve výši 500,- Kč a splní jednu z následujících podmínek:

a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu 

b)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBAKontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková             
Vedoucí Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D004

Proč absolvovat MBA studium? Studijní plánPřihláška ke studiuInformace o studiu


Fotogalerie