Přípravný kurz ke Státním závěrečným zkouškám


Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářských studijních oborů. Nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na SZZ.

Ekonomika podniku:

·         Blok 1 – zahrnuje státnicové předměty za 1. – 3. semestr studia:

Nauka o podniku, Podnikové řízení, Nákup a řízení zásob, Personální management, Řízení investic, Výrobní proces, Marketing, CRM systémy, Finance podniku I

            Rozsah výuky: 27 hodin

            Cena: 2.000,- Kč*

·         Blok 2 – zahrnuje státnicové předměty  za 3. – 5. semestr studia:

Finanční účetnictví, Obchodní činnost, Řízení inovací, Řízení změn, Administrativa podniku, Podnikové informační systémy, strategický management, Controlling

            Rozsah výuky: 24 hodin

            Cena: 2.000,- Kč*

Pozemní stavitelství:

Zahrnuje předměty Pozemní stavitelství I – V.

Rozsah výuky: 25 hodin

Cena: 1.600,- Kč*

 

Strojírenství:

Zahrnuje předměty Nauka o materiálu I, Strojírenské technologie I, Strojírenské technologie II, Části a mechanismy strojů I.

Rozsah výuky: 20 hodin

Cena: 1.600,- Kč*

 

Technologie a řízení dopravy:

Zahrnuje předměty Technologie a řízení dopravy – ŽD, SD, LD, VD.

Rozsah výuky: 20 hodin

Cena: 1.600,- Kč*


*Kurz se otevře v případě, že se přihlásí min. 10 uchazečů. 
Výuka kurzů bude probíhat o víkendech.


Termín pro sběr přihlášek probíhá od 1. 1. 2019 - 31. 3. 2019.

Kontakt: 

Bc. Martina Cabanová, DiS.             
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška EKO - Blok 1Přihláška EKO - Blok 2Přihláška Pozemní stavitelstvíPřihláška StrojírenstvíPřihláška Technologie a řízení dopravy


Fotogalerie