Přípravný kurz k SZZ

z Ekonomie

Kurz je určen studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního oboru Ekonomika podniku. Intenzivní kurz nabízí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a je vhodným doplňkem studia na SZZ z Ekonomie.

V minulém běhu byla zaznamenána 95% úspěšnost přihlášených účastníků u Státní závěrečné zkoušky!

Termín kurzu: 6.1.2017 - Makroekonomie (16:00 - 19:45 hod.)

                         7.1.2017 - Mikroekonomie (8:00 - 11:45 hod.)

Termín pro podávání přihlášek do : 5.12.2016

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodin

Cena kurzu: 550,- Kč * 

*Kurz se otevře v případě, že se přihlásí min. 15 uchazečů.

Kontakt: 

Ing. Renata Kamenická, BBA
vedoucí Centra celoživotního vzdělávání

e-mail: ccv@mail.vstecb.cz ; kamenicka@mail.vstecb.cz
tel.: 387 842 169
administrativní centrum – D004

Přihláška


Fotogalerie