Přípravný kurz ke Státní závěrečné zkoušce z Ekonomie

Kurzy jsou určeny studentům prezenční i kombinované formy bakalářského studijního programu. Nabízejí oživení poznatků, které studenti získali v průběhu studia a jsou vhodným doplňkem studia na SZZ.

Hodinová dotace: 10 vyučovacích hodin

Termín pro podání přihlášek: do data 15. 5. 2018

Rozsah kurzu: 10 vyučovacích hodin

Cena: 550,- Kč 

Kurz bude otevřen v případě, že se přihlásí min. 15 uchazečů.


Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS.             
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška - Přípravný kurz k SZZ


Fotogalerie