Zkouška z cizího jazyka na úrovni B1 dle SERR

Certifikát z anglického nebo německého jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR k přijímacímu řízení magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie nebo Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích možnost vykonání jazykové zkoušky a následné vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce. Zkouška je zpoplatněna částkou 500,- Kč a po jejím úspěšném absolvování bude uchazeči vystaven certifikát pro potřeby doložení jazykové znalosti k přijímací zkoušce magisterského oboru Logistické technologie nebo Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Přihláška ke zkoušce viz odkaz níže. 


Cena: 500,- Kč

Termín pro podání přihlášky: do 25. 8. 2018

Termín realizace jazykové zkoušky: 28. 8. 2018 


Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS.             
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Přihláška k jazykové zkoušce


Fotogalerie