Certifikát z cizího jazyka pro absolventy VŠTE

Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR- možno doložit k přijímacímu řízení magisterského studia v oboru Logistické technologie na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (a taktéž pro další uchazeče) možnost vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.

Jazykový certifikát bude vystaven absolventům VŠTE, kteří v rámci svého studia úspěšně absolvovali předmět Cizí jazyk první (hlavní) v rozsahu svého Doporučeného studijního plánu, a kteří si v určeném termínu podají žádost o vystavení certifikátu. Dále je potřeba uhradit částku 500,- Kč,kterou je vystavení certifikátu zpoplatněno. (Žádost viz odkaz níže)

 


Our area