Menu Zavřeno

Mzdové účetnictví

Cíl kurzu: Cílem kurzu je seznámit uchazeče s oblastí pracovního práva a zaúčtování mezd.

Realizace kurzu: cca říjen 2019

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání

Rozsah kurzu: 110 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: kombinovaná forma: 1x za 14 dní (sobota a neděle)

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 15.000,- Kč*

Sběr přihlášek: do 30. 9. 2019

Obsah kurzu:

 • Pracovněprávní vztahy a jejich uzavření.
 • Hrubá mzda.
 • Zdravotní pojištění.
 • Pojistné a sociální zabezpečení.
 • Důchodové pojištění a ELDP.
 • Nemocenské pojištění.
 • Daň z příjmu fyzických osob.
 • Stanovení čisté mzdy, její splatnost.
 • Povinnosti na konci kalendářního měsíce
 • Povinnosti na konci kalendářního roku.
 • Zaúčtování mezd.
 • Ukončení pracovněprávních vztahů.
 • Povinnosti k úřadu práce.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Speciality.
 • Odpovědnost mzdové účetní, archivace, ochrana osobních údajů.

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Sběr přihlášek ukončen.

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5