MIMOŘÁDNÉ STUDIUM MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ


Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium magisterských programů  v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních oborech Logistické technologie a Konstrukce staveb. 

  • Délka mimořádného studia:                  1 rok  (2 semestry)
  • Forma studia:                                          kombinovaná, prezenční  
  • Úhrada za mimořádné studium:           34.000,- Kč (17.000,- Kč/semestr)

Pro získání inženýrského titulu je třeba absolvovat:

Obor Logistické technologie
- první a druhý semestr v rámci mimořádného studia CŽV + třetí a čtvrtý semestr v řádném studiu na VŠTE
(celkem 2 roky studia)

Obor Konstrukce staveb
- první a druhý semestr v rámci mimořádného studia CŽV + třetí semestr řádného studia na VŠTE
(celkem 1,5 roku studia) 


V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul.


Informace pro účastníky studia:
Termín zkouškového období pro letní semestr 2019 je pouze od 13. 5. 2019 - 9. 6. 2019.
Termín pro přijímaní žádostí o uznávání předmětů z jiné VŠ pro letní semestr 2019 je od 11. 2. 2019 - 31. 3. 2019.
Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

OR č. 18/2016 - Studium mimořádného programu v rámci CŽVInformace o programu


Fotogalerie