MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních programech:

•    Strojírenství, obor Strojírenství
Forma studia: prezenční
Typ studia: Konstrukční a procesní inženýrství (sídlo České Budějovice), Strojírenské technologie (sídlo Tábor)

•    Dopravní technologie a spoje, obor Technologie dopravy a přepravy
Forma: prezenční, kombinovaná

•    Stavitelství, obor Konstrukce staveb
Forma: prezenční
Typ studia: Rekonstrukce staveb (sídlo České Budějovice), Izolace staveb (sídlo České Budějovice), Stavební management (sídlo Tábor)

•    Stavitelství, obor Pozemní stavby
Forma studia: prezenční, kombinovaná

•    Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku
Forma studia: prezenční, kombinovaná

  • Délka mimořádného studia:                           2 semestry
  • Forma studia:                                                  kombinovaná, prezenční
  • Úhrada za mimořádné studium:                    20.000,- Kč

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul. 
Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 6


Fotogalerie