Menu Zavřeno

Mimořádné studium

Mimořádné studium bakalářských programů vyučovaných v anglickém jazyce

Centrum celoživotního vzdělávání nabízí semestrální mimořádné studium níže zmíněných bakalářských oborů vyučovaných v anglickém jazyce. Úspěšným absolventům programu bude pak následně umožněn nástup do řádného studia za předpokladu splnění všech podmínek. Splněné předměty v rámci mimořádného programu pak budou účastníkům uznány  do řádného studia.

Studium je účastníkům poskytováno na základě uzavření smlouvy mezi VŠTE a účastníkem programu.

  • Ekonomika podniku
  • Konstrukce staveb

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 10 týdnů výuky a 3 týdny zkouškového období / semestr

Organizace kurzu: prezenční forma výuky

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování mimořádného programu společně s výpisem známek

Cena: 35.000,- Kč

Zahájení kurzu: cca 29. 9. 2019

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul.

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

Doporučený studijní plán Ekonomika podniku
Doporučený studijní plán Konstrukce staveb