Menu Zavřeno

Mimořádné studium

MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních programech:

Strojírenství, obor Strojírenství
Forma studia: prezenční

Program Technologie a řízení dopravy
Forma: prezenční, kombinovaná

Stavitelství, obor Konstrukce staveb
Forma: prezenční

Stavitelství, obor Pozemní stavby
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Ekonomika a management, obor Ekonomika podniku
Forma studia: prezenční, kombinovaná

 

Délka mimořádného studia: 2 semestry

Forma studia: kombinovaná, prezenční

Úhrada za mimořádné studium: 20.000,- Kč - možnost hrazení ve dvou splátkách

Sběr přihlášek: 10. 9. 2019 - 16. 9.2019, prodlouženo do 6.10.2019

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul.

 

Sběr přihlášek ukončen.

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

 

Přihláška

Vyhlášení přijímacího řízení k mimořádnému studiu Bc.

OR č. 18/2016 - Studium mimořádného programu v rámci CŽV