Menu Zavřeno

Mimořádné studium

MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních programech:

 • Strojírenství
  Forma studia: prezenční
 • Technologie a řízení dopravy
  Forma: prezenční, kombinovaná
 • Pozemní stavby
  Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Podniková ekonomika
  Forma studia: prezenční, kombinovaná
 • Řízení lidských zdrojů
  Forma studia: prezenční, kombinovaná

 

Délka mimořádného studia: 2 semestry

Forma studia: kombinovaná, prezenční

Úhrada za mimořádné studium: 20.000,- Kč - možnost hrazení ve dvou splátkách

Sběr přihlášek: do 23.9.2020

V rámci celoživotního vzdělávání není možné získat vysokoškolský titul.

 

Sběr přihlášek pro AR 2020/2021 zahájen.

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5

 

 

OR č. 18/2016 - Studium mimořádného programu v rámci CŽV

Informace o programu