Menu Zavřeno

Mimořádné opravné termíny v rámci CŽV

Podávání žádostí o mimořádné opravné termíny v rámci CŽV

Žádost o mimořádný opravný termín je možné podat pouze prostřednictvím Úřadovny - Všeobecná agenda CŽV. Žádosti podané do jiných agend VŠTE budou automaticky zamítány. Student, který má předmět zapsán v rámci CŽV, není oprávněn žádat o druhý opravný termín prostřednictvím vedoucího příslušné katedry, ale může žádat pouze o mimořádný opravný termín prostřednictvím shora uvedené agendy. O žádostech rozhoduje vedoucí CCV. Schvalování žádostí je taktéž v souladu s platnou anotací daného předmětu.

Výše úplaty za povolený mimořádný opravný termín se řídí Opatřením rektora č. 17/2016 - čl. 5, odst. 5 - zápočet 500,- Kč; zkouška 1.000,- Kč. Úplata je účtována pouze v případě, že mimořádný opravný termín je povolen.

Žádosti o mimořádné opravné termíny (pouze v rámci CCV) se pro LS 2020 podávají v termínu 20. 5. 2020 - 5.  7. 2020.

 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Hondlíková
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 6

Opatření rektora č. 17/2016 - Realizace studia vybraných akreditovaných předmětů z nabídky VŠTE v rámci celoživotního vzdělávání včetně studia v jednosemestrálních akreditovaných kurzech