Menu Zavřeno

Marketingový výzkum

Cíl kurzu: Cílem kurzu je poskytnout základní informace o problematice marketingového výzkumu a hlavně objasnit postupy, metody a techniky marketingového výzkumu, možnosti aplikace marketingového výzkumu na různé oblasti.

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 25 vyučovacích hodin

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Minimální počet účastníků: 10

Cena: 3.500,- Kč*

*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

 

Sběr přihlášek ukončen.

 

Přihláška

 

Kontakt:

Bc. Ladislav Hudec
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 5