Využití a řízení bezpilotních systémů

Cílem kurzu je seznámit účastníky s problematikou bezpilotních systémů, která je v současné době vysoce aktuální. Účastníci získají povědomí o fyzikální podstatě letu bezpilotních letadel, uplatněním těchto letadel v různých oborech, ale i o legislativě související s jejich používáním v ČR, předpisech a pravidlech pro létání s bezpilotními prostředky. Další část výuky je koncipována jako praktické osvojení si dovedností s řízením bezpilotních letadel na PC simulátoru.

 

Vstupní předpoklady: nejsou stanoveny

Rozsah kurzu: 16 hodin

Organizace kurzu: bloková výuka o víkendech

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Požadavky pro ukončení kurzu: zakončeno projektem a jeho prezentací

Minimální počet účastníků: 8

Cena: 3.000,- Kč*

Sběr přihlášek: 1. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Zahájení kurzu: květen 2019

Ukončení kurzu: cca přelom května/června 2019

 

Obsah kurzu:

1. Bezpilotní prostředky a jejich historie, druhy dronů, základní pojmy.

2. Možnosti využití bezpilotních letadel – zadání projektu pro účastníky kurzu.

3. Jednotlivé součásti dronů a stavba dronů, základní vlastnosti dronů, nastavení základních funkcí a používaný SW.

4. Legislativa pro používání dronů v ČR. Letecké předpisy vztahující se k užívání bezpilotních letadel.

5. Základy letu s dronem, pravidla létání I.

6. Základy letu s dronem, pravidla létání II.

7. Praktická část – létání s multikoptérou na PC simulátoru.

8. Prezentace výstupů z jednotlivých projektů účastníků kurzu.


*Cena kurzu může být drobně pozměněna na základě počtu uchazečů.

Přihláška


Fotogalerie