Specializační kurz
STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základní terminologií strategického řízení podniků a s principy formulace, výběru, volby a implementace podnikové strategie.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: listopad 2017

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 7 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 3 500,- Kč

Kontakt:

Ladislav Hudec
Referent celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz   
Administrativní centrum – přepážka č. 6

PřihláškaInformace o kurzu


Fotogalerie