Specializační kurz
STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základní terminologií strategického řízení podniků a s principy formulace, výběru, volby a implementace podnikové strategie.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: říjen 2016

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 7 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 3 500,- Kč

Our area