Specializační kurz
STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základní terminologií strategického řízení podniků a s principy formulace, výběru, volby a implementace podnikové strategie.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: cca květen 2019

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 3.000,- Kč (při minimálně 5 účastnících)                         Termín sběru přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Informace o kurzuPřihláška


Fotogalerie