Specializační kurz
STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu se základní terminologií strategického řízení podniků a s principy formulace, výběru, volby a implementace podnikové strategie.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: říjen 2018

Přihlášky: do 15. září 2018

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 7 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 3 500,- Kč


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

PřihláškaInformace o kurzu


Fotogalerie