Specializační kurz
NOVÉ TRENDY PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu s aktuálními klíčovými tématy a trendy podnikového vzdělávání. Akcentován bude především strategický přístup ke vzdělávání, evaluace vzdělávání a role edukátora v prostředí podnikového vzdělávání, jakož i nové způsoby, druhy, metody a formy vzdělávání.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: cca květen 2019

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 3.000,- Kč (při minimálně 5 účastnících)


                           Termín sběru přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

Informace o kurzuPřihláška


Fotogalerie