Specializační kurz
NOVÉ TRENDY PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl kurzu: Seznámit účastníky kurzu s aktuálními klíčovými tématy a trendy podnikového vzdělávání. Akcentován bude především strategický přístup ke vzdělávání, evaluace vzdělávání a role edukátora v prostředí podnikového vzdělávání, jakož i nové způsoby, druhy, metody a formy vzdělávání.

Rozsah kurzu: 20 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: říjen 2016

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování specializačního kurzu

Cena za kurz: 7 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 3 500,- Kč

Our area