KONVERZAČNÍ KURZ
Anglický jazyk

Cíl kurzu: Cílem kurzu je zdokonalení komunikačních schopností a jejich následné dosažení úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce.

Vstupní předpoklady: dosažená jazyková úroveň A2 dle SERR

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: listopad 2017

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování jazykového kurzu, úroveň B1

Cena za kurz: 5 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 2 500,- Kč


Kontakt:

Ladislav Hudec 
Referent celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz
Administrativní centrum – přepážka č. 6

PřihláškaInformace o kurzu


Fotogalerie