KONVERZAČNÍ KURZ
Anglický jazyk

Cíl kurzu: Cílem kurzu je zdokonalení komunikačních schopností a jejich následné dosažení úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce.

Vstupní předpoklady: dosažená jazyková úroveň A2 dle SERR

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin

Organizace kurzu: víkendová výuka (sobota, neděle)

Začátek kurzu: říjen 2018

Přihlášky: do 15. září 2018

Výstup z kurzu: osvědčení o absolvování jazykového kurzu, úroveň B1

Cena za kurz: 5 000,- Kč

Pro držitele slevového poukazu je cena kurzu 2 500,- Kč


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

PřihláškaInformace o kurzu


Fotogalerie