Základy práce v programu Autodesk Inventor

Účastníci kurzu budou obeznámeni se základní problematikou parametrického 3D modelování součástí v programu. Získají základní přehled v problematice modelování součástí, sestav a tvorbě výrobní dokumentace. Naučí se využívat i-součásti a i-prvky včetně jejich vazeb a získají znalosti v problematice tvorby prezentací, využití a aplikace Inventor Studia a budou seznámeni s moderními postupy programování NC strojů s využitím CAD/CAM systému.


Vstupní předpoklady:

 • Základní znalosti z technického kreslení.
 • Základní znalosti z práce v 3D modelovacím programu.
 • Znalosti ze strojírenské technologie.


Začátek kurzu: cca květen 2019

Rozsah kurzu: 16 hodin 

Cena kurzu: 2.500,- Kč (při minimálně 5 účastnících)

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu

Odborný garant kurzu: Ing. Martin Podařil, PhD.

Lektor: Ing. Martin Podařil, PhD.

Organizace kurzu: cvičení, konzultace

Metody výuky: výuka podporovaná počítačem

                   Termín pro sběr přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.


Osnova kurzu:

 1. Prostředí Autodesk Inventoru, Tvorba 2D náčrtu, kótování, vazby, práce s rovinami, osami a body.
 2. Modelování součástí – vysunutí, rotace, díra, skořepina, zaoblit, zkosit.
 3. Modelování součástí – šablonování, tažení, žebro, reliéf, spirála, závit.
 4. Modelování plechových součástí – profilový ohyb, obruba, stáčený profil, lem, vyříznutí, razník, rozvin.
 5. Tvorba sestav – vkládání a vazby součástí, vkládání normalizovaných součástí z knihoven a obsahového centra.
 6. Tvorba sestav - svařenec
 7. Tvorba výrobních výkresů – pohledy, průřez, detail, přerušení, částečný řez, kótování.
 8. Tvorba výrobních výkresů – tvorba vlastního razítka a normy výkresu.
 9. Tvorba i-součásti, tvorba a práce s i-prvky, i-vazby.
 10. Tvorba prezentace – rozklady sestav, videa.
 11. Práce s modulem Inventor Studio – pohyby součásti, renderování, časová osa animace, tvůrce videa.
 12. Práce s modulem Inventor Studio – útlum komponent, kamera, styly osvětlení, místní světla, styly povrchu.
 13. Provázání konstrukce s technologií – využití dat pro programování NC strojů.
 14. Provázání konstrukce s technologií – zhodnocení výhod využití CAD/CAM systémů pro programování NC strojů.
 15. Provázání konstrukce s technologií – přímé programování na NC stroji.
 16. Provázání konstrukce s technologií – zhodnocení podpory programování.Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

přihláška


Fotogalerie