Základy práce v programu Autodesk Inventor

 

Účastníci kurzu budou obeznámeni se základní problematikou parametrického 3D modelování součástí v programu. Získají základní přehled v problematice modelování součástí, sestav a tvorbě výrobní dokumentace. Naučí se využívat i-součásti a i-prvky včetně jejich vazeb a získají znalosti v problematice tvorby prezentací, využití a aplikace Inventor Studia a budou seznámeni s moderními postupy programování NC strojů s využitím CAD/CAM systému.


Vstupní předpoklady:

-          Základní znalosti z technického kreslení.

-          Základní znalosti z práce v 3D modelovacím programu.

-          Znalosti ze strojírenské technologie.

Začátek kurzu: duben 2016

Přihlášky do: 15. března 2016

Rozsah kurzu: 16 hodin (4 dny)

Cena kurzu: 2.500,- Kč*

Výstup z kurzu: Osvědčení o absolvování kurzu.

Odborný garant kurzu: Ing. Martin Podařil, PhD.

Lektor: Ing. Martin Podařil, PhD.

Organizace kurzu: cvičení, konzultace

Metody výuky: výuka podporovaná počítačem

Osnova kurzu:

1.       Prostředí Autodesk Inventoru, Tvorba 2D náčrtu, kótování, vazby, práce s rovinami, osami a body.

2.       Modelování součástí – vysunutí, rotace, díra, skořepina, zaoblit, zkosit.

3.       Modelování součástí – šablonování, tažení, žebro, reliéf, spirála, závit.

4.       Modelování plechových součástí – profilový ohyb, obruba, stáčený profil, lem, vyříznutí, razník, rozvin.

5.       Tvorba sestav – vkládání a vazby součástí, vkládání normalizovaných součástí z knihoven a obsahového centra.

6.       Tvorba sestav - svařenec

7.       Tvorba výrobních výkresů – pohledy, průřez, detail, přerušení, částečný řez, kótování.

8.       Tvorba výrobních výkresů – tvorba vlastního razítka a normy výkresu.

9.       Tvorba i-součásti, tvorba a práce s i-prvky, i-vazby.

10.   Tvorba prezentace – rozklady sestav, videa.

11.   Práce s modulem Inventor Studio – pohyby součásti, renderování, časová osa animace, tvůrce videa.

12.   Práce s modulem Inventor Studio – útlum komponent, kamera, styly osvětlení, místní světla, styly povrchu.

13.   Provázání konstrukce s technologií – využití dat pro programování NC strojů.

14.   Provázání konstrukce s technologií – zhodnocení výhod využití CAD/CAM systémů pro programování NC strojů.

15.   Provázání konstrukce s technologií – přímé programování na NC stroji.

16.   Provázání konstrukce s technologií – zhodnocení podpory programování.

 

 

* uvedená cena je platná při minimálním počtu 10 účastníků ve skupině.

Our area