Vzdělávací program Personalista


Cílem kurzu Personalista je seznámit účastníky kurzu s řízením a rozvojem lidských zdrojů v malých a středních podnicích, systémem a prameny pracovního práva, pracovněprávními vztahy a pracovním poměrem – vznikem, změnou a zánikem, ale i právy a povinnostmi vyplývající z pracovního poměru. Organizování vzdělávání zaměstnanců a zajišťování náborových aktivit, tvorbou a používáním systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců, organizováním kolektivního vyjednání se zabývají následné části odborného vzdělávacího modulu.

V návaznosti na klíčové personální činnosti v malých a středních podnicích budou účastníci vzdělávacího programu Personalista pověřeni tvorbou a spravováním dokumentů v administrativně personální činnosti včetně předpisů upravujících mzdy a platy a odvody zdravotního a sociálního pojištění, vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a požární ochrany (PO).

Rekvalifikační kurz Personalista umožňuje absolventům najít uplatnění jako personalista či personalistka.


Vstupní předpoklady: úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, uživatelská znalost PC

Začátek kurzu: cca květen 2019

Rozsah kurzu: 120 hodin

Cena kurzu: 16.000,- Kč (při minimálně 5 účastnících)

•    cena za zkoušku z profesní kvalifikace Personalista (kód: 62 – 007-N) je po absolvování kurzu 5 000,- (včetně DPH)

Informace o zkoušce z profesní kvalifikace Personalista bez absolvování kurzu naleznete ZDE.

            Termín sběru přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.

Výstup z kurzu: Výstupem z rekvalifikačního kurzu směřujícího k získání profesní kvalifikace je potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Organizace kurzu: kombinovaná forma studia. Výuka cca 1x za 14 dní (sobota a neděle vždy po 8 hodinách)

Týká se povolání: Personalista (Kvalifikační úroveň dle NSK – EQF: 5)

Absolvent vzdělávacího kurzu programu bude odborně způsobilý v orientaci v pracovně právní a další příslušné legislativě, administrativně personálně schopný používat IT prostředky výpočetní techniky v odborné profesní praxi pracovní pozice Personalista.

Obsah kurzu v návaznosti na hodnotící standard:
•    Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
•    Tvorba spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
•    Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO
•    Organizování vzdělávání zaměstnanců
•    Zajišťování náborových činností
•    Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
•    Organizování kolektivního vyjednání


Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5


přihláška


Fotogalerie