KURZ MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ

Cílem kurzu je seznámit uchazeče s oblastí pracovního práva a zaúčtování mezd.

Pracovní činnost:Mzdová účetní

Vstupní předpoklady: ukončené středoškolské vzdělání

Začátek kurzu: květen 2019

Rozsah kurzu: 110 vyučovacích hodin (16 modulů zaměřených na dílčí oblasti mzdového účetnictví)

Cena kurzu15.000,- Kč (při minimálně 5 účastnících)

Výstup z kurzu: certifikát o absolvování kurzu s celostátní platností

VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice je akreditovaným vzdělávacím zařízením.

Organizace kurzu: Kurz probíhá cca 1x za 14 dní (sobota a neděle) 

Metody výuky: přednášky, semináře, cvičení

Kurz bude otevřen pouze při dostatečném počtu uchazečů.

Termín pro sběr přihlášek je od 1. 1. 2019 - 15. 4. 2019.


Profil absolventa:

 • Absolvent se bude orientovat v oblasti pracovního práva, zdravotního, sociálního, důchodového a nemocenského pojištění, stanovení a zaúčtování mezd.
 • Absolvent bude schopen provést celkový výpočet mezd, zpracovat obecně mzdovou agendu a zaúčtování. Bude ovládat problematiku daně z příjmu fyzických osob týkající se mezd. Bude moci realizovat všechny činnosti, počínaje výběrem a uzavřením vhodného druhu pracovního poměru pro jednotlivé pracovní pozice až po samotnou výplatu a zaúčtování mezd.
 • Absolvent bude vědět jak postupovat v případě zaměstnávání cizinců či osob se zdravotním postižením.


Moduly:

 • Pracovněprávní vztahy a jejich uzavření.
 • Hrubá mzda.
 • Zdravotní pojištění.
 • Pojistné a sociální zabezpečení.
 • Důchodové pojištění a ELDP.
 • Nemocenské pojištění.
 • Daň z příjmu fyzických osob.
 • Stanovení čisté mzdy, její splatnost.
 • Povinnosti na konci kalendářního měsíce.
 • Povinnosti na konci kalendářního roku.
 • Zaúčtování mezd.
 • Ukončení pracovněprávních vztahů.
 • Povinnosti k úřadu práce.
 • Pracovní úrazy a nemoci z povolání.
 • Speciality.
 • Odpovědnost mzdové účetní, archivace, ochrana osobních údajů.

 

Kontakt:

Ladislav Hudec             
Referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: 
ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - přepážka č. 5

 

přihláška


Fotogalerie