Čínština I.

Cíl předmětu: Cílem předmětu Čínština I je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: říjen / listopad 2018

Přihlášky: do 15. 10. 2018

Cena za kurz: zdarma

Osnova:

1) Restaurace, Vyjádření hodnoty peněz

2) Zaměstnání, Funkce předložek

3) Větná stavba

4) Čas – vyjádření času

5) Kultura

6) Počasí, Předmět ve větě

7) Větná stavba

8) Příslovce

9) Doprava, Vyjádření času a místa

10) Opakování

11) Závěrečný test

 

 

 

Čínština III.

Cíl předmětu:  Cílem předmětu Čínština III je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vstupní předpoklady: Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 (CIN_1a), CIN_2 (CIN_2a). 

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: říjen / listopad 2018

Přihlášky: do 15. 10. 2018

Cena za kurz: zdarma

Osnova

1. Opakování dosažených znalostí z CIN_2a

2. Čas a místo, Příslovce

3. Akce, činnost, změna stavu

4. Pošta, Větná stavba - předmět

5. Větná stavba – sloveso

6. Kultura

7. Nakupování, Zdvojení sloves

8. Datum, Větná stavba

9. Záměr, Klíčová věta

10. Slovosled

11. Opakování

12. Závěrečný test

Přihláška čínština 1Přihláška čínština 3


Fotogalerie