Čínština II.

Cíl předmětu: Cílem předmětu Čínština II je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: únor / březen 2019

Přihlášky: do 3. 2. 2019

Cena za kurz: zdarma

Osnova:

1) Opakování dosažených znalostí z CIN_1 či CIN_1a

2) Restaurace, Vyjádření hodnoty peněz

3) Zaměstnání, Funkce předložek

4) Větná stavba

5) Čas – vyjádření času

6) Kultura

7) Počasí, Předmět ve větě

8) Větná stavba

9) Příslovce

10) Doprava, Vyjádření času a místa

11) Opakování

12) Závěrečný test

 

 

 

Čínština IV.

Cíl předmětu:  Cílem předmětu Čínština IV je zprostředkovat základní kompetence nezbytné pro běžnou komunikaci ve studovaném jazyce. Předmět směřuje k postupnému dosažení stanovené výstupní úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce v rozsahu stanovených tematických okruhů.

Vstupní předpoklady: Student musí mít předchozí znalosti čínského jazyka, vykazuje znalosti jak čtení, tak psaní v čínštině. Výuka navazuje na předchozí znalosti jazyka z CIN_1 (CIN_1a), CIN_2 (CIN_2a) a CIN_3 (CIN_3a). 

Vyučovací jazyk: Angličtina

Forma: prezenční

Začátek výuky: únor / březen 2019

Přihlášky: do 3. 2. 2019

Cena za kurz: zdarma

Osnova

1) Opakování dosažených znalostí z CIN_3a
2) Čas a místo, Příslovce
3) Akce, činnost, změna stavu
4) Pošta, Větná stavba - předmět
5) Větná stavba – sloveso
6) Kultura
7) Nakupování, Zdvojení sloves
8) Datum, Větná stavba
9) Záměr, Klíčová věta
10) Slovosled
11) Opakování
12) Závěrečný test

Přihláška čínština 2Přihláška čínština 4


Fotogalerie