Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1


Certifikát z cizího jazyka pro potřeby doložení jazykových znalostí na úrovni B1 dle SERR - možno doložit k přijímacímu řízení magisterského studia v oboru Logistické technologie či Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích


Stručný popis: Centrum celoživotního vzdělávání nabízí pro uchazeče o magisterské studium v oboru Logistické technologie či Konstrukce staveb na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (a taktéž pro další uchazeče) možnost vystavení jazykového certifikátu na úrovni B1 dle Společného evropského referenčního rámce.


Jazykový certifikát bude vystaven  studentům VŠTE, kteří v rámci svého studia úspěšně absolvovali předmět Cizí jazyk první (hlavní) v rozsahu svého Doporučeného studijního plánu, a kteří si v určeném termínu podají žádost o vystavení certifikátu. Dále je potřeba uhradit částku 500,- Kč či 550,- Kč (dle zvoleného způsobu doručení certifikátu), kterou je vystavení certifikátu zpoplatněno. (Žádost viz odkaz níže)


Kontakt:

Bc. Martina Cabanová, DiS.             
referent Centra celoživotního vzdělávání
e-mail: ccv@mail.vstecb.cz 
Administrativní centrum - kancelář D008

Žádost o vystavení jazykového certifikátu


Fotogalerie